Yargı ıslahatı paketinin akabinde Emre İper hakkında tahliye ve temyiz başvurusu yapıldı

Yargı ıslahatı paketinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin akabinde, istinaf duruşmalarında 5 yılın altında aldıkları cezası …


Yargı ıslahatı paketinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin akabinde, istinaf duruşmalarında 5 yılın altında aldıkları cezası kesinleşenlere temyiz başvurusu, hala cezaevinde cezaları infaz edilenlere de tahliye yolu açıldı. Bu doğrultuda Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında cezaevinde bulunan Emre İper hakkında tahliye ve temyiz başvurusu yapıldı.

Cumhuriyet Gazetesi davasında, Yargıtay verdiği bozma kararının, beş yıl altında ceza alan ve kararı kesinleşenlere de sirayet ettirilmesine hükmederek cezaevinde olan müelliflerin cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerine karar vermişti. Böylelikle hala cezavinde olan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Rehber Çelik özgür bırakılmış lakin Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 3 yıl 1 ay 15 gün mahpus cezası alan Yusuf Emre İper hakkında sirayet kuralları oluşmadığı için istinaf duruşmasının verdiği ret kararını onamıştı.

Islahat paketine nazaran Terörle Savaş Kanunu’nda terör örgütü propagandasını düzenleyen unsura, “Haber verme hudutlarını aşmayan yahut muaheze hedefiyle yapılan mütalaa açıklamaları kabahat oluşturmaz” sözü eklendi. Değiştirilen karar doğrultusunda “terör örgütü propagandası”ndan 3 yıl 1 ay 15 gün mahpus cezası alan ve cezası onanan Emre İper’in avukatları, müvekkilleri hakkında mahkumiyet kararının bozulmasını talep etti.

“Yasa, metot ve hukuka açıkça uymaz karar onandı”

Müracaat dilekçesinde, İstanbul BAM 3. Ceza Dairesi’nin hiçbir münasebet göstermeden istinaf talebini esastan reddederek yasa, tarz ve hukuka açıkça münafi kararın onanmasına müsaade verdiği belirtildi.

Emre İper’in 25 nisan 2019’dan beri Kocaeli ceza infaz kurumunda olduğu hatırlatılan dilekçede, yapılan değişiklikle ceza ölçüsüne bakmaksızın Emre İper’in mahküm edildiği TMK made 7/2 uyarınca temyiz yolunun açıldığı kaydedildi. Müracaatta ayrıyeten “zaman bakımından” tatbikte bir tereddüt yaşanmaması için de CMK’ya muvakkat bir husus eklenerek “infazı sürmekte olan kararlara” da temyiz yolunun açıldığı kaydedildi.

Temyiz münasebetlerinde, birinci nokta duruşmasının, Emre İper hakkında tek bir Tweet sebebiyle 3 yıl 1 ay 15 gün üzere çok ağır bir mahpus cezasına hükmettiği, duruşmanın münasebetinin gerçeklikten, objektiflikten, kamuoyunca bilinen vaka ve olgulardan külliyen kopuk olduğu tabir edildi.

“Şiddete davet içermediği kuşkuya yan bırakmayacak biçimde ortada”

Emre İper’e terör örgütü propagandasından ceza verilmesine neden olan, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece atılan vesair 3 Tweetin de, gerçekte tek bir niyetin açıklaması olduğu belirtilerek, “Bunlar bütünlüklü ve bağlamından koparılmaksızın incelenecek olduğunda da özü itibarıyla – tez edilenin tam bilakis –suç değil, demokrasiye yapılan müdahalelere karşı samimi bir üzüntü içerdiği, bu bedelleri himaye hedefli tenkitlerden ibaret olduğu görülecektir” tabirleri kullanıldı.

“Propaganda niteliğinde tek bir sözcük dahi olmadığı açıktır”

Dilekçede, TMK 7/2’ye eklenen cümleye nazaran artık haber verme sonlarını aşmayan yahut tenkit emeliyle yapılan fikir açıklamaları hata oluşturmayacağı kaydedilirken, “Mahkûmiyete neden olan tweet bildirilerine bakıldığında, terör örgütlerinin cebir, şiddet yahut tehdit içeren metotlarını legal gösteren, öven, bunları teşvik edip legal gösteren, propaganda niteliğinde TEK BİR SÖZCÜK DAHİ OLMADIĞI açıktır” dendi. Hiç kimsenin bağlamından koparılan, hiçbir günah ögesi içermeyen, gizli-saklı değil, açık biçimde lisana getirilen birkaç cümle nedeniyle terör örgütü propagandasıyla suçlanamayacağı kaydedildi.

15 Temmuz’un senaryo olduğunu söyleyen kişi hakkındaki karar hatırlatıldı

Dilekçede, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 11.03.2019 tarihinde İper’in evrakındaki hususa emsal oluşum edecek bir karar verdiği hatırlatıldı.  Bir vatandaşın 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin senaryo olduğuna ait kelamları irdelenerek, “Bir terör örgütünün cebir, şiddet yahut tehdit içeren sistemlerini legal gösterecek yahut övecek ya da bu yolları teşvik edecek nitelikte laflarının de laf konusu olmadığı, sanığın kelamlarının söyleniş devranı ve biçimi nazara alındığında ağır tenkit kapsamında kaldığı bu manada mahkemece hatanın yasal ögelerinin oluşmadığı münasebet gösterilerek verilen beraat kararının bölgesinde olduğu anlaşılmakla kanun yararına bozma talebinin reddine karar vermek gerekmiştir” tespitlerine bölge verilen kararın İper’in mahkûmiyetine bahis içeriğe teğe bir uyduğu söz edildi.

Ayşe Çelik kararı

Mahkûmiyet kararının Anayasa Duruşması pratiğine da münafi olduğu belirtilerek, “Anayasa Duruşması ölçütlerine bakıldığında, tabir özgürlüğünün demokratik bir topluluğun olmazsa olmazı olduğu sıklıkla vurgulanmakta; şiddet daveti ya da nefret söylemi içermeyen sözler korunmaktadır” dendi.

Anayasa Mahkemesi’nin, “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Evlatlar ölmesin” dediği için örgüt propagandasıyla yargılanan

Next Post

Bağdat'ta yolsuzluk tersi göstericiler yine sokakta

Cum Eki 25 , 2019
<br /> Irak'ın başşehri Bağdat, Ekim ayının başında gerçekleşen ve 149 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan hükümet zıddı protestoların akabinde ...

Son Yazılar

Son Yazılar