Evlilikte 'cimrilik' ekonomik şiddet sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, baktığı bir boşanma davasında, erkeğin ‘aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı, bu nedenle …


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, baktığı bir boşanma davasında, erkeğin ‘aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı, bu nedenle boşanmaya sebebiyet veren hadiselerde erkeğin hatuna nazaran daha ağır kusurlu olduğu’ sonucuna vardı.

Adana’da bir çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açtı. Adana 8. Aile Duruşmasında görülen davada, boşanmaya sebebiyet veren hadiselerde tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edildi. Tarafların boşanmalarına karar veren Duruşma, bayanın maddi ve manevi tazminat taleplerini, eşlerin eşit kusurlu sayılmaları nedeniyle reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine belgeyi görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, lokal duruşmanın kararını bozdu. Kararda, yapılan yargılama ve toplanan delillerden, bayan ve erkeğin eşit kusurlu sayılamayacağı tespiti yapıldı.

Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında erkeğin ayrıyeten, ‘aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı’nın da anlaşıldığı belirtilen kararda, gerçekleşen bu durum önünde boşanmaya sebebiyet veren hadiselerde erkeğin, hatuna nazaran daha ağır kusurlu olduğunun kabulünün gerekeceği vurgulandı. Kararda, buna rağmen hatalı kusur belirlemesi ile tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulünün yanlışsız olmadığı, bunun bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

“Olaylar bayanın kişilik haklarına da atak oluşum ediyor”

Daire ayrıyeten, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin, bayana nazaran daha ağır kusurlu olması nedeniyle boşanmaya sebebiyet veren hadiselerin birebir devranda bayanın kişilik haklarına da atak oluşum eder nitelikte olduğu sonucuna vardı.

Bayanın boşanma sonucu eşinin maddi desteğinden mahrum kalacağına işaret eden Daire, kadın yararına Türk Uygar Kanunu’nun, ‘maddi ve manevi tazminat’ı düzenleyen “Mevcut yahut beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz yahut daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan münâsib bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan vakalar yüzünden kişilik hakkı hücuma uğrayan taraf, kusurlu olan gayri taraftan manevi tazminat olarak münasip ölçüde bir para ödenmesini isteyebilir” kararlarını içeren 174/1-2. unsurunun koşullarının oluştuğuna karar verdi.

Kararda, “Gerçekleşen bu duruma nazaran, tarafların ekonomik ve toplumsal durumları, kusurun tartısı, hakkaniyet kuralları gözetilerek hatun yararına münasebetli ölçüde maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken eşit kusurlu oldukları tarafındaki yanlışlı kusur belirlemesi sonucu bayanın maddi ve manevi tazminat taleplerinin kaideleri oluşmadığı gerekçesiyle reddi sahih görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir” denildi.

“Daha mütenasip nafakaya hükmedilmeli”

Lokal duruşmanın bayan için belirlediği ‘yoksulluk nafakası’nı da az bulan Daire kararında, tarafların gerçekleşen toplumsal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına nazaran hatun yararına hükmolunan yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Türk Uygar Kanunu’nun 4. unsurundaki hakkaniyet prensibi de dikkate alınarak daha münâsib ölçüde nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu taraf gözetilmeden yazılı biçimde karar kurulması yol ve yasaya aykırıdır” tespitleri yapıldı.

 

 

Next Post

Üst seviye ABD Dışişleri yetkilisi: Türk hükümetinde herkes Erdoğan değil

Cts Eki 26 , 2019
<br /> T24 Dış haberler Üst seviye bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türk hükümetinde herkes Erdoğan değil" dedi. Yetkili, Washington'un Ankara ...

Son Yazılar

Son Yazılar